Projektledelse
Frederik Nissen
nissen@pitstep.dk
Mobil: 26238230
CVR: 33291086

Som projekt- og programleder i det private, det offentlige og som selvstændig, har jeg været del af mange spændende scenarier: Fra meget store virksomheder med faste processer og en ekspertunderstøttet værktøjskasse (fx DXC og SKAT), - til små og opstartende virksomheder, hvor projektstruktur og erfaringsopsamling pludselig er blevet en nødvendighed.
Jeg har været en heldig og aktiv part i mange virksomheders transformation fra klassiske vandfaldsprojekter til de mere agile tilgange, hvor især kundetilknytning og team-samarbejde har været stærke og givtige oplevelser for alle.

Hverken Agilitet eller Vandfald kan siges at være konstante størrelser, eftersom kunde- og forretningsbehov, arbejdspladskultur og ønsket ledelsesform sætter deres unikke præg. Det har altid været min praktiske og analytiske kæphest at få lov til at arbejde målrettet frem mod dette unikke præg, - analytisk, formidlingsmæssigt og i de konkrete projektopgaver.

I projektarbejdet foretrækker jeg at etablere en løbende og åben dialog med styregruppen og dens formand, interessenter og øvrig ledelse. Tydelige og rettidige beslutningsoplæg skaber tryghed, transparens og mulighed for konstruktiv (og mitigerende) handling.
Etableringen af projektteams er lidt det samme: Alle skal helst kunne se det overordnede mål, de løbende udfordringer og projektprocessens læring, hvilket ofte skaber sammenhold, samarbejde og fed stemning, når det lykkes.
Som person og leder af projekter går jeg forrest med de "dumme" spørgsmål. Jeg kan ikke forlange, at kunder, teams og ledelse uden videre forstår projektets overordnede linier, afgrænsninger, afhængigheder og risici, hvis jeg ikke selv tør italesætte ømme punkter eller selvfølgeligheder i praksis og proces. Jeg satser på overbærenhed hos mine kolleger :-).

Visitkort med CV / Webnissen (heller ikke spor kønt, men mere kronologisk informerende)

2024

SAFe certificeret
Prince2 certificeret
MSP certificeret
Scrum Master cert.
20 års erfaring